คำว่า ' x ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z