คำว่า ' wacko ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น
คำที่คล้ายกัน : wack
คำตรงกันข้าม : normal


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z