คำว่า ' w/o ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ without


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z