คำว่า ' w.c. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ without charge


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z