คำว่า ' w ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z