คำว่า ' V-shaped ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รูปคล้ายตัววี


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z