คำว่า ' V-shaped ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รูปคล้ายตัววี


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z