คำว่า ' VA ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z