คำว่า ' v ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z