คำว่า ' Ubol Ratchathani ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อุบลราชธานี


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z