คำว่า ' U.K. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ United Kingdom


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z