คำว่า ' U ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z