คำว่า ' tender3 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z