คำว่า ' be at a loss ' ( IDM )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดไม่ออก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำอะไรไม่ถูก


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z