คำว่า ' tabby ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แมวลายสีน้ำตาลหรือสีเทา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z