คำว่า ' t ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z