คำว่า ' stoop to ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก้มไปหา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โค้งตัวหา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z