คำว่า ' snort at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พ่นออกทางจมูก


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z