คำว่า ' see off ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขับไล่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้ออกไป, ทำให้ออกจาก


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z