คำว่า ' stifle2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ข้อต่อระหว่างกระดูกโคนขากับหน้าแข้งของสัตว์


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z