คำว่า ' splice ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : couple


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z