คำว่า ' shrubby ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล้อมรอบด้วยต้นไม้เตี้ย


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z