คำว่า ' shore2 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ค้ำยันด้วยเสาเอียง


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z