คำว่า ' sex chromosome ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โครโมโซมเพศ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โครโมโซมที่กำหนดเพศ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z