คำว่า ' savor ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มีรสชาติ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มีรส, ปรุงรส


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z