คำว่า ' sable ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมีสีดำเข้ม
คำที่คล้ายกัน : dark


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z