คำว่า ' sable ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z