คำว่า ' saber-toothed tiger ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z