คำว่า ' saber ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดาบโค้ง
คำที่คล้ายกัน : sword


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z