คำว่า ' Sabbath ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z