คำว่า ' S ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z