คำว่า ' s ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z