คำว่า ' yack! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำอุทานแสดงถึงความรังเกียจ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z