คำว่า ' wacky backy ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กัญชา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z