คำว่า ' ta-ra! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บ๊ายบาย


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z