คำว่า ' tab-end ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก้นบุหรี่


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z