คำว่า ' tab2 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บุหรี่


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z