คำว่า ' ta! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขอบคุณ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z