คำว่า ' ta! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขอบคุณ


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z