คำว่า ' rabbit ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดไม่หยุด


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z