คำว่า ' kak2 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อึ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อุจจาระ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z