คำว่า ' kabish? ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เข้าใจไหม?


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z