คำว่า ' Jack Jones ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ด้วยตัวเอง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ด้วยตัวคนเดียว


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z