คำว่า ' f-off! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck off


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z