คำว่า ' eager-beaver ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่กระตือรือร้น


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z