คำว่า ' C-word ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z