คำว่า ' cabbaged1 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่อยู่ในสภาพสมองตาย


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z