คำว่า ' stand tall ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ภาคภูมิใจ


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z