คำว่า ' rabbit food ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผักสลัด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผักกาดหอม


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z