คำว่า ' I've been there. ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันรู้แล้ว


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z