คำว่า ' I'm not kidding. ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันไม่ได้โกหก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฉันพูดความจริง


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z