คำว่า ' I kid you not. ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันไม่ได้ล้อเล่น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z